چهارشنبه , ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
خانه - عمرانی

عمرانی

مختصری از عملکرد شهرداری وشورای اسلامی شهر انارستان در مدت ۱۵ ماه گذشته

۱-احداث خیابان فردوسی ۲-احداث پل سه دهانه انارستان به محله قلعه باغ ۳-احداث پارک عمومی شهر فاز یک به مساحت ۲۰۰۰۰مترمربع ۴-احداث پارک محله ای شمسویی به مساحت تقریبی ۴۰۰۰ مترمربع ۵-احداث روشنایی بلوار جمهوری به طول یک کیلومتر ۶-تکمیل ساختمان شهرداری واتش نشانی شهرداری با ۴۷۰ مترمربع زیر بنا ۷-تملک وبازگشایی مسیر خیابان فردوسی ارتقا کوچه ۶ متری به ... ادامه مطلب »