چهارشنبه , ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
خانه - معاونت ها - معاونت خدمات شهری

معاونت خدمات شهری

  • رسیدگی و مراقبت مستمر در امر نظارت معابر و جمع آوری لجن ، زباله ، نخاله و لایروبی و نگهداری و پاکسازی آنها و مسیلهای واقع در محدوده منطقه و اجرای برنامه های زیباسازی در چارچوب طرحهای مصوب

  • جلوگیری از کار اماکن مزاحم و برخلاف بهداشت برابر مصوبات کمیسیون تشخیص مزاحمت

  • حفظ و نگهداری فضای سبز موجود در منطقه شامل میادین ، رفوژها ، پارکهای محلی یا اشجار یامعابر

  • شرکت در عملیات امداد و نجات سوانح و اطفاء حریق با توجه به تقسیم کار از طرف مافوق

  • استفاده از وسایل و تجهیزات استحفاظی و ایمنی فردی در محل حادثه و حریق

  • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل

abcabcabc