یکشنبه , ۳۰ خرداد ۱۴۰۰
خانه - شما اگر شهردار بودید…

شما اگر شهردار بودید…

شما اگر شهردار انارستان بودید، چه میکردید؟

به کسانی که بهترین پیشنهاد را ارایه دهند هدایایی تعلق میگیرد.

نام و نام خانوادگی (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما

شماره تماس

شما اگر شهردار انارستان بودید چه میکردید؟

abcabcabc