چهارشنبه , ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
خانه - بانک اطلاعات شهری - مراکز خدماتی

مراکز خدماتی

مراکز خدماتی

۱- بانک صادرات انارستان

آدرس: بلوار امام حسین(ع)، ابتدای خیابان شهید محسنی

۲- پست بانک انارستان

آدرس: ابتدای خیابان شهید محسنی

۳- دفتر پست

آدرس: ابتدای خیابان شهید محسنی

۴- نمایندگی بیمه ایران

آدرس: ابتدای خیابان شهید محسنی

۵- نانوایی فرهتگ دوست

آدرس: ابتدای خیابان شهید محسنی

۶- رستوران پرند

آدرس: خیابان شهید محسنی، پایین تر از نانوایی فرهنگ دوست

۷- نانوایی شهید محسنی

آدرس: انتهای خیابان شهید محسنی، جنب مسجد امبرالمومنین(ع)

abcabcabc